Konferencijom u austrijskom Lienzu službeno je započeo EU projekt „Amazon of Europe Bike Trail” koji će biciklističkom rutom dugom 700 kilometara povezati susjedne države Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju.

Biciklistička ruta biti će uspostavljena na području UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji pokriva površinu od milijun hektara velik riječni krajolik donjih tokova tih rijeka i među najvećim je slatkovodnim biserima Europe. Jedan dio rijeke Drave u Hrvatskoj predstavlja najočuvaniji dio toka te rijeke od izvora u Alpama do ušća Drave u Dunav u Aljmašu.

Projekt se provodi od lipnja 2018. do svibnja 2021. godine, a ukupna vrijednost projekta je 3.176.000 EUR. Vodeći partner u projektu je Zavod Iskriva iz Slovenije, a partnerski konzorcij čini 15 partnera te 10 pridruženih partnera iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i Italije.

Koordinatorica EU projekta u Hrvatskoj je Ivana Korn Varga iz WWF Adria u Zagrebu, koja je u lipnju 2018. imala sastanak s predstavnicima Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske, kada je dogovorena međusobna koordinacija u napredovanju i razvoju EU projekta “Amazon of Europe Bike Trail” i budućem razvoju “Dravske biciklističke rute” i “EuroVelo 13” na razini Austrije, Slovenije i Hrvatske, te ostalih susjednih država posebno Mađarske. Predstavnica Ministarstva turizma RH sudjelovala je na prvom (kick-off) projektnom sastanku u Austriji.

Više o EU projektu i projektnim aktivnostima ovdje.

Prezentacija EU projekta “Amazaon of Europe Bike Trail” i što će se napraviti može se pogledati ovdje.