Politika privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani ispitanici,

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) provelo je potrebne mjere kako bi se zaštita Vaših osobnih podataka uskladila s zahtjevima koje postavlja Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka. Smanjili smo količinu osobnih podataka koje od Vas prikupljamo, tako da prikupljamo samo one podatke na koje nas zakon ili drugi propis obvezuje ili koji su nužni za izvršavanje naše usluge. Svaki drugi podatak koji ne bi zadovoljio ova dva kriterija obrađujemo samo ako nam za to date izričitu privolu. U nastavku ovog dokumenta možete saznati sve o obradi Vaših osobnih podataka. 

„Voditelj obrade“ Vaših osobnih podataka je Ministarstvo. Sve informacije o obradi osobnih podataka možete dobiti upitom u Ministarstvu, kontaktiranjem na email adresu: osobni.podaci@mint.hr s naznakom “obrada osobnih podatak”.

„Svrha obrade“ Vaših osobnih podataka zavisi od razloga prikupljanja Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke prikupljamo u trenutku kada nam ih Vi dostvljate ili kada smo po zakonu dužni određene osobne podatke prikupiti po službenoj dužnosti. Vaše osobne podatke obrađujemo samo u onu svrhu zbog koje ste nam ih dostavili, odnosno zbog koje smo ju prikupili, a koja svrha je uvijek definirana djelokrugom Ministarstva.

„Pravna osnova“ prikupljanja osobnih podataka jest izvršavanje naših zakonskih obveza prema zakonima koji uređuju djelatnost Ministarstva, kao i Zakonu o računovodstvu, poreznih propisa, te drugih propisa iz oblasti turizma, trgovine, zaštite potrošača, prava na pristup informacijama, računovodstva i sl.

„Rok čuvanja“ Vaših osobnih podataka: Vaše osobne podatke čuvamo u skladu s internim Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja te svaki ispitanik ima pravo doznati koliko se koji osobni podatak čuva. Ukoliko je neki podatak prikupljen po osnovi privole, takav osobni podatak čuvamo trajno, odnosno dok ne povučete privolu.

Vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka su:

a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.

b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.

d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.

e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade obrade ako se radi o podaci nad kojim se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem maila na podaci@mint.hr s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka” ili putem pisanog obrasca koji se nalazi na prijemu.

g)Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.

f) Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku tu privolu povući slanjem maila na podaci@mint.hr.

g) Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Nužnost davanja osobnih podataka: kada od Ministarstva zahtijevate kakvu uslugu ili pokrećete kakav postupak nužno je da priložiti sve one podatke, a time i osobne podatke, koji se za takvu uslugu ili postupak zahtijevaju. Takve usluge ili postupke Ministarstvo ne može pružiti ili pokrenuti bez da se prilože takvi osobni podaci.

U Zagrebu, 1.10.2018.