BREVET MURA 200

Brevet Mura je međunarodna organizacija koja prati bicikliste uz krajeve Mure kroz Međimurje, Sloveniju i Mađarsku. Svake godine je drugačija lokacija staze kroz koje se upoznaju ljepote Međimurja, Slovenije i Mađarske.

Datum

4. travnja 2020.
Expired!

Cijena

100,00 kuna

Lokacija

Međunarodna trasa koja prolazi kroz Međimurje, Sloveniju i Mađarsku

Organizator

MBKM Mura Čakovec
Website
http://www.mbk-mura.hr